Smart vei til arbeidsliv og studier

Vest-Agder fylkeskommune tilbyr et nytt og spennende videregående utdanningsprogram – Studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon. De tre skoleårene er organisert som et allmennfaglig løp, kombinert med de mest relevante fagområdene fra den gamle linja for Medier og kommunikasjon.

Arbeidsplasser innen blant annet medier, ledelse, markedsføring, salg, service og administrasjon innebærer utstrakt bruk av kommunikasjonsverktøy. Det nye programmet gir innføring i disse verktøyene og knytter dem sammen med øvrige allmenndannende fag.

Alle tre årstrinn har ti uketimer i mediefagene, samt valgfag på Vg2 og Vg3.

Hva får du jobbe med?

Erfarne, oppdaterte lærere gir deg innsikt og trening i ulike fag-emner, og du får anledning til å produsere egne medieprodukter og prøvd deg i ulike formidlingsteknikker.

Fellesfag og valgfag

Fellesfagene er en viktig del i dette fullverdige studieforberedende tilbudet. Dessuten kan elevene velge andre fordypningsfag, både innen medier og kommunikasjon og andre retninger. Les beskrivelsen av programområdet her:

vilbli.no

Medieteori

Den teoretiske delen dekker utviklingen av mediene, uttrykkshistorie, ulike former for formidling, og ikke minst etiske og rettslige forhold. I tillegg får du lære om kommunikasjonsmodeller, formidlingsteknikker, journalistikk og medienes plass i samfunn og demokrati – nyttige kunnskaper i de aller fleste jobber.

Sjangere

Fagområdet Medier og kommunikasjon handler om å få frem budskap og innhold. Da er det viktig å vite hvordan fortellinger, informasjon og ideer finner form og uttrykk. Vi er innom avisreportasje, film, radio, tv, trykksaker, tekstsjangere, animasjon, tegneserier med mer.

Nettbaserte medier

De siste par tiårene har internett vokst til å bli en gigantisk arena for en rekke verktøy, funksjoner og medier. Kjennskap til bruk, regler, sikkerhet og fallgruber er en viktig del av mediekompetansen din. Lær om sosiale møtesteder, blogg, wiki-løsninger etc.

Plattformer

Vi henter informasjon og underholdning fra ulike digitale kommunikasjonsløsninger. Kunnskap om hvordan disse virker og hvordan vi skreddersyr innhold og form er en del av hva du lærer i medie- og kommunikasjonstimene.

Bilder

Lær om profesjonell bildebruk - til reportasjer, i reklame, på nettsider, i blogger, i brosjyrer og andre trykte medier. Opplæring i foto omfatter blant annet komposisjonslære, lyssetting, fargelære, kamerateknikk og ikke minst hvilke krav de ulike kanalene stiller til sjanger og tekniske egenskaper.

Film og video

Hvordan bygger vi opp en filmfortelling? Hvordan klipper vi og lydsetter? Hva er studioproduksjon, reportasje, nyhetsinnslag og informasjonvideo? Og hvordan brukes et videokamera riktig? Studér andres produksjoner, lær av de beste og forsøk deg selv!

Design og layout

Du får innføring i grunnprinsipper for illustrasjonsteknikk, og ikke minst får du øve deg i å sette opp sider i papir- og nettbaserte medier. Du lærer om og praktiserer layout, formidlingsprinsipper, digitale tegneverktøy, fargebruk og andre finesser!

Lyd og radio

Radio kom før fjernsyn, og opplever en renessanse, ikke minst i form av podcaster. Lær hvordan du bygger opp et hørespill, en reportasje, en radiosending eller et portrett. Lydteori, opptaksteknikk, klipping og lydsetting er blant emnene du møter.

Typografi og tekst

Uten skriftspråket, ingen kultur slik vi kjenner den! Bokstavenes utforming og bruk er helt avgjørende for god formidling. Lær deg grunnleggende typografi, regler for lesbarhet i ulike medier – og ikke minst: skaff deg kunnskap om korrekt rettskrivning og tegnbruk!

Symboler og ikoner

Symboler, ikoner, instruksjonstegninger, emojier og andre forenklede bildeuttrykk supplerer skriftspåket i stadig større grad, i alle medier. Lær hvordan vi benytter symboler til alt fra trafikkskilt og produktinformasjon til logoer og i sosiale sammenhenger.

Reklame og PR

Hvordan formidler vi varer, tjenester og budskap gjennom reklame? Hva er informasjonsmedarbeidernes rolle i politikk, næringsliv og offentlige virksomheter? Og hva gjør egentlig PR-byråene for sine betalende klienter?

Research og kilder

Uansett om vi produserer kommersiell informasjon, nyhetsstoff, reportasjer, lærestoff eller meningsytringer, plikter vi å sjekke at påstandene våre er riktige, og at vi vet hvem som uttaler seg. Lær deg research, bruk av kilder og korrekt innholdsgjengivelse.

Vil du vite mer?

Studieforberedende utdanningsprogram for medier og kommunikasjon ble innført fra høsten 2016.
Læreplanene finner du på hjemmesidene til Utdanningsdirektoratet.